În caz că te-ai întrebat

GENERAL

Care este vârsta când pot începe școala de șoferi (categoria B)?

Studiile pot începe la 17 ani și 9 luni, iar examenul teoretic se poate susține doar începând cu 18 ani și 1 zi.

Care este durata cursului auto (categoria B)?

Cursurile la școala de șoferi durează minim 4 săptămâni și maxim 6 luni.

Ce acte trebuie să am la mine în momentul înscrierii la școala de șoferi?

Pentru a te înscrie la școala de șoferi trebuie să ai următoarele acte:
1. Cartea de identitate
2. Aviz medical
3. Aviz psihologic
4. Cazier judiciar
5. Avans - 500 lei

Câte ore conține Cursul de Legislație?

24 ore - cursuri de legislație care cuprind:
14 ore - Legislație Rutieră
2 ore - Legislație Specifică
4 ore - Conducere Preventivă
2 ore - Cunoașterea și Întreținerea autovehiculului
2 ore - Cursuri de prim ajutor medical

Cât timp sunt valabile documentele din dosarul de școlarizare?

1. Fișa medicală - 1 an
2, Avizul psihologic - 1 an
3. Cazierul judiciar - 6 luni
 

Când încep orele de conducere?

 După promovarea testului teoretic de ieșire din școală (minim 22 din 26 puncte). 

Câte ore de conducere trebuie să fac?

30 ore de conducere, echivalentul a 15 ședinte. O oră didactică reprezintă 50 minute de conducere cu 10 minute pauză.

Cum obțin permisul de conducere?

1. Te înscrii la școala noastră.
2. Vii la Cursurile de Legislație.
3. Promovezi testul teoretic de ieșire din școală.
4. Faci cursul practic de condus.
5. Promovezi examenul teoretic (sala) la poliție.
6. Promovezi examenul practic (traseul) la poliție.

Cât timp este valabil cursul de școlarizare?

Cursul este valabil 1 an de la data finalizării școlii de șoferi. Timp de 1 an aveți posibilitatea să susțineți examenul teoretic și practic. Dacă a trecut acest an și nu ați obținut permisul de conducere, trebuie să reîncepeți cursurile la școala de șoferi cu un nou dosar de școlarizare.

 

EXAMEN AUTO

În ce constă examenul auto?

Examenul auto are două etape:
- Etapa teoretică (testul grilă)
- Etapa practică (traseul)

1. Proba teoretică - trebuie să obții 22 din 26 puncte pentru a fi admis.
2. Proba practică - proba de conducere în prezența examinatorului. Aceasta durează minim 30 min. Examinatorul alege traseul parcurs în oraș, spunându-vă ce manevre să realizați.

Examenul teoretic are valabilitate?

Da. Acesta este valabil cât timp este valabil dosarul.

Dacă nu susțin examenul practic (proba traseu) repet și examenul teoretic?

Nu. Examenul teoretic nu se repetă. 

Ce trebuie să fac dacă nu am susținut proba traseu?

În acest caz trebuie să face 6 ore de pregătire, în mod obligatoriu, ulterior cu o nouă programare la traseu. (Examenul teoretic (sala) nu se mai repetă.

Când pot susține din nou examenul teoretic?

Dacă ați primit calificativul ,,respins” la sală, puteți face o nouă programare doar peste 15 zile calendaristice. Programarea se face online și data următorul examen poate varia în funcție de numărul de solicitări.

Când pot susține din nou examenul practic?

Dacă aţi fost declarat ,,respins” la proba practică, puteţi susține o nouă examinare după o perioadă de cel puţin 15 zile calendaristice, cu prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată.

 

Sunt necesare cele 6 ore de pregătire între examene?

Da, în cazul în care nu ai susținut examenul practic anterior. Este o cerință conform legislației. Iar după aceste ore, școala de șoferi îți va elibera o adeverință. Doar apoi te poți programa la examen.

Câte puncte de penalizare se permit la proba practică?

Nu mai mult de 20 puncte de penalizare.

Cum decurge examenul auto, partea teoretică (sala)?

Candidatul se prezintă la ghișeu la drpciv.ro cu dosarul complet. Acolo se face preluarea imaginii și se prezintă cartea de identitate. 
Examenul este susținut dacă se obțin cel puțin 22 puncte din 26.
Durata examenului este de 30 min. 
Primiți calificativul ,,respins” dacă aveți mai mult de 5 greșeli sau ați depășit timpul alocat. 
După această etapă candidatul este programat la proba practică, astfel știind data următoarei etape.

Pentru candidații cu calificativul ,,admis” la proba teoretică, valabilitatea acestuia este de un an de la data înregistrării în aplicația informatică de examinare.
Cei care au primit calificativul ,,respins” la proba teoretică, pot susține o nouă examinare după cel puțin 15 zile calindaristice și după achitarea taxei. Programarea se face online și data următorul examen poate varia în funcție de numărul de solicitări.

Cum decurge examenul auto, partea practică (traseu)?

Constă în parcurgerea unui traseu indicat de către polițistul examinator. 
Candidatul primește calificativul ,,admis” doar dacă a acumulat până la 20 puncte de penalizare.
Cei care au primit calificativul ,,respins” la proba traseu, pot susține o nouă examinare după cel puțin 15 zile calindaristice, cu prezentarea dovezii care atestă efectuarea a el puțin 6 ore suplimentare de pregătire, și după achitarea taxei. Programarea se face online și data următorul examen poate varia în funcție de numărul de solicitări.

DOSAR

Ce trebuie să conțină dosarul de examen?
  1. Cererea tip
  2. Fișa de școlarizare (valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor. Este emisă de către școala de șoferi în cadrul căreia ai absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică. În care se consemnează avizul medical)
  3. Declarație de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar (potrivit Anexei 2^1 din Ordinul MAI 268/2010)
  4. Dovada achitării contravalorii permisului de conducere - 89 lei (poate fi achitată fie cash la orice unitate CEC BANK, la Trezoreria Statului sau la ghișeele DRPCIV din șos. Pipera nr. 49. Prin virament bancar, mandat poștal sau prin mijloce online, folosind una dintre platformele de Internet Banking). În 2022 nu mai este valabilă și taxa examen auto care era în valoare de 6 lei.